Covid-19

Det har kommit skärpta restriktioner med syfte att ytterligare begränsa den

smittspridning av Covid-19 som tyvärr fortfarande pågår i allt för hög takt.

Vi vill ta ansvar och följa dom nya restriktionerna.

På Sportcenter Övik gäller därför följande:

✔ Max 55 tränande medlemmar får vistas i lokalen samtidigt.

Detta antal baseras på att vi ska kunna hålla ett bra avstånd

gentemot varandra på den kvadratmeteryta vi har att röra oss på.

Den faktiska träningsytan hos är ca 600m2

✔ Moraliskt stöd, barn osv får stanna hemma tillsvidare.

✔ ALLA medlemmar ska dra sitt medlemskort vid receptionen

även om ytterdörren var låst när ni anlände.

Detta för att lätt kunna säkerställa hur många som vistas i lokalen.

✔ Behöver du som icke medlem träffa oss så ring/kontakta oss

på angivna kontaktvägar som finns noterade på dörren och vår hemsida 


Utöver detta gäller alla tidigare rutiner:

✅ Stanna hemma om du är sjuk
✅ Tvätta och sprita händerna ofta
✅ Håll avstånd
✅ Rengör all utrustning du använder innan och efter träningen
✅ Kom helst ombytta

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Vi vet att ni är många som kämpar, vi kämpar också.

Vi vet att ni är många som saknar att kunna träna som vanligt, vi saknar också det.
Men just nu fokuserar vi på det vi kan och får göra. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖